Μουσικό Αρχείο

Περιηγηθείτε στο μουσικό αρχείο του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης!

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Αναζήτηση

ADVANCED SEARCH OPTIONS

Καταχωρηθείτε στο μουσικό κατάλογο!

Καταχωρηθείτε στο μουσικό κατάλογο του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης Κύπρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καταχωρηθείτε στο μουσικό κατάλογο!

Το Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Κύπρου είναι πρωταρχικά ένα εκτενές Αρχείο πληροφοριών σχετικά με μουσικά έργα, Κύπριους συνθέτες, μουσικούς, επαγγελματίες στου μουσικού κλάδου κτλ, καθώς επίσης και βιβλίων, οπτικοακουστικού υλικού και άρθρων σχετικά με τη μουσική στην Κύπρο. Πρωταρχικός του στόχος είναι να καταστήσει διαθέσιμο το σύνολο αυτών των πληροφοριών σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων μαθητών και φοιτητών, μουσικών εκτελεστών, μουσικών ερευνητών και καθηγητών. Για να μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο αυτό πιο αποτελεσματικά, το Κέντρο αναπτύσσει τη διαδικτυακή του παρουσία ούτως ώστε να μπορεί να φυλάσσει όλες αυτές τις πληροφορίες σε εύχρηστους Καταλόγους (Βάσεις Δεδομένων) και να τους κάνει εύκολα προσβάσιμους στους χρήστες.

Μουσικοί Δημιουργοί

Στόχος του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης Κύπρου είναι πρωταρχικά η προώθηση και προβολή των Κύπριων μουσικών δημιουργών και καλλιτεχνών. Έχοντας υπόψη αυτό, για να μπορέσετε να εγγραφείτε στους θεματικούς καταλόγους του Κέντρου, πρέπει να μπορείτε να προβάλετε είτε στοιχεία δικών σας μουσικών δημιουργιών, είτε να αποδείξετε τη συμμετοχή σας σε δημιουργίες άλλων καλλιτεχνών. Αιτήσεις που δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Νέες Καταχωρήσεις

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε να καταχωρηθείτε στους καταλόγους του Κέντρου. Έχετε υπόψη ότι μεμονωμένα άτομα και οργανισμοί μπορούν κατέχουν περισσότερες της μίας καταχώρησης εάν συμβάλλουν στη μουσική σκηνή με διάφορους τρόπους, π.χ. ως παραγωγός και ως μουσικός.

Επειδή το Κέντρο φιλοδοξεί να είναι ένας ζωντανός οργανισμός, είναι προτιμότερο για μας (και για σας!) να αναδιαμορφώνουμε τους καταλόγους μας, σχεδιάζοντας νέες κατηγορίες (η και συγχωνεύοντας ήδη υφιστάμενες), παρά να εξαναγκάζουμε τους ενδιαφερόμενους να επιλέγουν από «πάγιες» κατηγορίες. Για τον λόγο αυτό ζητάμε από εσάς να προτείνετε τις δικές σας κατηγορίες, σημειώνοντας στην αίτηση σας τις πιο κάτω πληροφορίες:

  • Όνομα του προσώπου ή του οργανισμού (με την επιθυμητή μετάφραση στα αγγλικά όπου απαιτείται)
  • Κατηγορία ή κατηγορίες στις οποίες θέλετε να καταχωρηθείτε
  • Μια σύντομη περιγραφή της δουλειάς σας και των υπηρεσιών που προσφέρετε
  • Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο – Ημερομηνία Γέννησης - Είδος/η της μουσικής με τα οποία ασχολείστε (για συνθέτες, μουσικούς κτλ.) – τηλέφωνα επικοινωνίας – email – website – fax – διευθύνσεις κτλ.
  • Μία ή περισσότερες φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή.
  • Οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα το να μην εμφανίζεται μέρος ή όλα τα προσωπικά σας στοιχεία.

Επιπλέον, όσον αφορά τους Καλλιτέχνες παρακαλώ αποστείλετε και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (400-500 λέξεις) καθώς και μια φωτογραφία (κατά προτίμηση σε ψηφιακή μορφή).

Εάν χρειαζόμαστε περαιτέρω διευκρινίσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ένα προσχέδιο της καταχώρησης θα αποσταλεί σε σας για έλεγχο, προτού γίνει διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Προσωπικά δεδομένα

Κάποιες από τις πληροφορίες (λχ προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας) που κατέχει το Κέντρο σχετικά με πρόσωπα και οργανισμούς, πιθανόν να είναι στοιχεία που εμπίπτουν στα πλαίσια της νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Βάσει νόμου το Κέντρο υποχρεούται να πληροφορεί τα άτομα αυτά για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία κατέχει και για τις πιθανές χρήσεις τους.

Τα άτομα που καταχωρούνται στους καταλόγους του Κέντρου έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν κάποια (ή όλες) από τις προτιθέμενες χρήσεις των στοιχείων τους:

  • Το Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Κύπρου θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για δική του χρήση, ούτως ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί μια ακριβή καταγραφή της μουσικής και της μουσικής δημιουργίας στην Κύπρο για ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς, και για να μπορέσει να αυξήσει το κύρος και την αποδοχή της Κυπριακής μουσικής και των μουσικών στην Κύπρο και το εξωτερικό.
  • Το Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης Κύπρου μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να μπορεί να παρέχει ειδήσεις και προσφορές, τις οποίες θα θεωρεί ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες του.
  • Προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατίθενται στο κοινό, στα πλαίσια μιας online βάσης δεδομένων μουσικών πληροφοριών, σχεδιασμένης ώστε να βοηθά τους χρήστες που αναζητούν να επικοινωνήσουν με συγκεκριμένα άτομα ή οργανισμούς οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Το Κέντρο θα εφαρμόσει ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να αποτρέπει τους χρήστες από το να χρησιμοποιούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα για να σχηματίζουν δικές τους λίστες αλληλογραφίας. (Το Κέντρο θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εγγεγραμμένα μέλη του, με τις ίδιες προϋποθέσεις, και μέσω φαξ, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας).
  • Προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατίθενται, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, σε άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα απευθύνονται σε σας για να ζητήσουν ή να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή δρώμενα μουσικού χαρακτήρα.

Εάν κάποιο άτομο δεν φέρει αντίρρηση ώστε τα προσωπικά του στοιχεία να χρησιμοποιηθούν με κάποιο ή όλους από τους πιο πάνω τρόπους, αλλά θα ήθελε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα (όπως για παράδειγμα το τηλέφωνο οικείας του) να μην διατίθεται στο κοινό, το Κέντρο μπορεί να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις. Τα δεδομένα τα οποία εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία δεν θα διατίθενται σε τρίτους σε καμία περίπτωση.

Αποστολή

Παρακαλώ αποστείλετε μας τις απαραίτητες πληροφορίες:

α) με email στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@cymic.org.cy
β) με φαξ στο +357 22 346124
γ) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Ιφιγενείας 27, Στρόβολος, 2007 Λευκωσία, Κύπρος

ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Select list *
Personal Details
Gender *
Title *
Name *
Name (Greek)
Surname *
Surname(Greek)
Birth Date
Click Here to Pick up the date
or Year of Birth
Photo
Photo
Additional Information
Job Title
Job Title(Greek)
Biography
Biography(Greek)
Area of Interest / Influence
Area of Interest / Influence (Greek)
Address Details
Address
Address(Greek)
City
City(Greek)
Postcode
Country
P.O Box
Personal Details
Telephone
Mobile
Fax
Email
URL
Categories
Genre(s)  
Pop/Rock/Electronic
Classical
Jazz/Improvisational
Traditional/Folk
Pop Folk
20th Century
21st Century/Contemporary
Baroque
Byzantine
Early Music
Popular/Light Classical Music
Ethnic/World Jazz
Big Band Jazz
Jazz-Fusion
Nu-Jazz
Romantic Classical Music
Soundtracks/Musicals
Film Music
Musical
Theatre Music
Opera
Electroacoustic music
Funk
Chamber Music
Choral/Vocal
Choral Music
Psychedelic
Blues
Avant-garde/Experimental
All Genres
Indie/Alternative
Contemporary/New Music
World Music
Categories  
Artist / Band
Composer
Choir
Musicians
Piano / Keyboards
Violin
Cello
Guitar
Double Bass / El.Bass
Viola
Drums / Percussion
Flute
Clarinet
Public Institutions
State Institutions
Institutions Supervised by the State
Academic Institutions
Research Institutions
Associations / Organisations (Public)
Choir (Byzantine Music)
Symphonic Orchestra
Philharmonic / Concert Band
Associations / Organisations / Foundations
Music Products & Shops
Music Production (Suppliers & Services)
Recording Studio
Events Management
Publicity & Marketing
PA & Lighting Systems
Record Company
Promoters / Managers
Big Band
Saxophone
Conductor
Conductor (Choir)
Vocals / Singer
Songwriter
Voice (Soprano)
Voice (Tenor)
Voice (Mezzo-soprano)
Voice (Baritone)
Voice (Bass)
Music Education
Professor (University)
Music Leader
Music Teacher (University)
Music Teacher
Lute
Music Ensemble
Artists Residency Programme
Arranger
Cultural Associations / Organisations
Artistic Director
Singing professor
Research & Development
Acoustics Consultans
Acoustics Consultans
Sound Artist
Sound Designer
Comments
Comments

Πρόσφατες Κυκλοφορίες

Preview Next

Cyprus Music Information Centre (CyMIC)

25-27, Οθέλλου, Πύλη Αμμοχώστου, 1016, Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 466003, +357 22 809804 | F: +357 22 346124 | E: info@cymic.org.cy

© Πνευματικά δικαιώματα 2009 - 2019 - Cyprus Music Information Centre
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Ισχύς από: EasyConsole CMS